Help 
Uitleg over de tijdlijn weergave:
 • De midden kolom toont de jaren (of periodes) van de tijdlijn. Het beginpunt is altijd iets voor de geboortedatum en het eindpunt iets na de overlijdensdatum.
 • De linker kolom toont de gebeurtenissen in het leven van de persoon.
  De gebeurtenissen die worden getoond zijn: geboorte, overlijden en huwelijk(en) van de hoofdpersoon, overlijden van de echtgenoot/e, geboorte, huwelijken en overlijden van kinderen en geboorte en overlijden van kleinkinderen.
  Geboorte, overlijden, huwelijken en overlijden van echtgenoot/e worden in dik rood weergegeven. Geboorte, huwelijk en overlijden van kinderen in groen. Geboorte en overlijden van kleinkinderen in blauw.
 • De rechter kolom toont historische gebeurtenissen die plaatsvonden in deze jaren.
Het tijdlijn menu:
 • In het bovenste gedeelte van het menu kunt U kiezen hoe de jaren worden weergegeven. Er zijn drie keuzes:
  1 - Ieder jaar wordt op een aparte regel weergegeven.
  5 - Er worden periodes van 5 jaar weergegeven voor een meer compacte weergave.
  10 - Er worden periodes van een decennium weergegeven voor een nog meer compacte weergave.
 • Als de webmaster meer dan een tijdlijn heeft ingesteld, zult U op het onderste gedeelte van het menu kunnen kiezen tussen de verschillende tijdlijnen. Bijvoorbeeld "American History", "Dutch History" enz.
 • Nadat U de gewenste stappen en/of tijdlijn heeft gekozen, druk op de "Verversen" knop onderaan het menu.


Stappen:
1 jaar5 jaar10 jaar

Kies tijdlijn:
afrikaamerikaaustralieazieeuropajoodsnederland


Johannes Hendrikus Gerardus Peters
Levens gebeurtenissenJaarHistorische gebeurtenissen
1935-1941
1935 Nederlandse Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij gevormd
1939 Nederland verklaart neutraliteit bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog; Nederlands passagiersschip loopt op Duitse mijn, 86 slachtoffers
Geboren ± sep 19441940-1946
1940 Duitsland valt Nederland binnen; Koninklijke familie vlucht naar Engeland; Duitsers bombarderen Rotterdam uit de lucht, tienduizenden gebouwen worden verwoest; Nederland capituleert; Duitsers bezetten Nederland
1941 Nazi-politie wordt aangevallen, weggedreven in Amsterdam door jonge Joden; joden in Amsterdam worden weggevoerd; concentratiekamp in Amersfoort geopend; Duitse joden in Nederland stateloos verklaard
1942 Japan verklaart de oorlog aan Nederland; Japanse troepen vallen Nederlands-Indiƫ binnen; nazi's executeren 72 mensen in Sachsenhausen; joden uit Nederland vervoerd naar vernietigingskamp
1943 Amerikaans schip James Oglethorpe en Nederland schip Terkolei getorpedeerd, zinken; VS bombardeert per ongeluk Rotterdam, 326 doden; Nederlanders staken tegen dwangarbeid in de Duitse oorlogsindustrie; Joden komen in opstand tegen de Duitsers in Amsterdam; Willem Kolff vindt de eerste dialysemachine uit
1944 Nazi-troepen executeren 96 gevangenen door een vuurpeloton, 99 inwoners van Tulle werden opgehangen; laatste transport van de Nederlandse Joden, met inbegrip van Anne Frank, vertrekt naar Auschwitz; 65.000 Nederlandse nazi-collaborateurs vluchten naar Duitsland (Dolle Dinsdag); Britse en Amerikaanse troepen parachuteren in Holland om de brug bij Arnhem te veroveren; duizenden Britse troepen gedood door Duitsers bij de brug van Arnhem
1944 (tot 1945) Nederland wordt gebied van gevechten tussen geallieerde troepen en Duitsland; voedselvoorziening ernstig verstoord, veel Nederlandse burgers in hongernood
Overleden 03 feb 19451945-1951
1945 RAF bombardeert per ongeluk Den Haag, 511 slachtoffers; Nederland, Denemarken bevrijd van Nazi bezetting; Geallieerden bombarderen Den Haag, Koningin Wilhelmina keert terug naar Nederland; nazi-bezetters geexecuteerd; Canadese troepen bevrijden concentratiekamp Westerbork; Nederland wordt lid van de Verenigde Naties
1948 Internationale Hof van Justitie geopend in Den Haag; Koningin Wilhelmina doet afstand van de troon wegens gezondheidsredenen; Koningin Juliana gekroond
1949 Nederland wordt lid van de NAVO
1950-1956
1952 Nederland stichtend lid van de Europese Kolen en Staal Gemeenschap
1953 Meer dan 1.800 doden in door overstromingen