Item

Laatste update 24 nov 2017

Aantal gezinnen 11538
Gezinnen met meeste kinderen 19 Antonius van den Hoogen en Cornelia Hendrika Zwiers
Aantal personen 28363